PostgreSQL

PostgreSQL is een vrije relationele-databaseserver, uitgegeven onder de PostgreSQL licence, gelijkwaardig aan de flexibele BSD-licentie. Het biedt een alternatief voor zowel opensource-databasemanagementsystemen, zoals MariaDB en Firebird als voor propriëtaire systemen, zoals Oracle, Oracle MySQL, Sybase, DB2 en Microsoft SQL Server.

PostgreSQL wordt niet beheerd of gecontroleerd door één enkel bedrijf, maar steunt op een wereldwijde gemeenschap van ontwikkelaars en bedrijven.

Comments are closed.

^ Back to Top